Fresenius vuur

Toestemming van het niveau van brandbestrijding is een originele bron van veiligheid. Een brand is uniek onder de schadelijkste elementen, moeilijk te beheersen, snel alles verspreiden en veranderen dat in potentie bijna overkomt. Elke plek waar mensen zijn, moet ideaal zijn uitgerust met brandbestrijdingsmiddelen, die een effectief wapen zullen zijn in de strijd met een onvoorspelbaar element.

http://nl.healthymode.eu/onnodige-kilo-s-natuurlijke-manieren-om-af-te-vallen/

Kennis moet samengaan met de juiste instrumenten om het vuur te beheersen en het oppervlak te voorzien voordat het wordt verspreid. Iedereen die zich veilig moet voelen in het aangezicht van een brand, moet een passende training ondergaan. Geen soort vuur, omdat het sluit met de aandacht van dit enkele product. Bijvoorbeeld, het verbranden van olie of elektrische installaties, je kunt niet blussen met water, dat alleen de vlam zal onderdrukken en het vuur nog steeds veel gebruikt voor de metingen. Bij het bestrijden van sommige branden is het uiterst effectief om met stoom te blussen. Stoombranden is een stoomdovende methode met een zeer hoog rendement, maar er zijn beperkingen. Een laag soortelijk gewicht van stoom verhindert praktisch het gebruik ervan in de vrije ruimte, omdat in dergelijke omstandigheden de stoom de bluseigenschappen niet zal bereiken. Blusstoom zal zich uiterst economisch presenteren op gesloten, kleine plaatsen. Dankzij de technologie van het leven die de toevoer van zuurstof beperkt en het concentratieniveau sterk verlaagt, kan stoom ideaal dienen om een brand van vloeistoffen, gassen of zelfs elektrische installaties te blussen. Het basisprincipe van de bediening van de blusmest bestaat uit het naleven van de ontstekingstemperatuur van de verbrandingsstof. Hoe beter de ontstekingstemperatuur van het verbrandende materiaal, des te effectiever in de oorlog met vlammen zal stoom zijn.