Utz certificaat

Basisaannames van de Europese Gemeenschap

Detoxic Detoxic Uitgebreide behandeling tegen parasieten

Precies antwoord op de vraag "wat is een CE-certificaat?" houdt verband met de uitleg van de basisaannames voor het functioneren van de Europese Unie. Er wordt gezegd dat de basis voor de oprichting ervan drie principes zijn: het vrije verkeer van goederen, gezichten en geld. Om de bovengenoemde beginselen toe te passen, hebben de EU-lidstaten besloten alle belemmeringen voor het intracommunautaire handelsverkeer weg te nemen en hebben zij ook een gemeenschappelijk beleid vastgesteld in contact met partners buiten de EU. Dankzij de huidige verkoop in de Gemeenschap werd een ruilgebied gecreëerd, vergelijkbaar met dat van een land. Het kreeg de naam van de Europese interne markt of de gemeenschappelijke markt.

Gemeenschappelijke lokale markt en marketing van producten

Een van de rijkste belemmeringen in combinatie met handel tussen landen zijn nationale vereisten voor de groep en productveiligheid. Alle ontwerpen hadden verschillende ontwerpen en hoeveelheden die aanzienlijk verschilden van land tot land. De producent die zijn eigen effecten in die landen moest aanbieden, moest aan zijn persoonlijke eisen voldoen. Aan het einde van de afschaffing van handelsbelemmeringen werd het noodzakelijk om deze verschillen op te heffen. Normen gecombineerd met de aankoop van goederen konden niet worden opgeheven. Daarom werd de enige oplossing de unificatie van regels in de hele gemeenschap, waardoor handel afhankelijk was van deze ene vereisten.

In de beginfase werd een poging gedaan om EU-regelgeving te reguleren met betrekking tot de individuele kwaliteit van producten en producten. Vanwege de hoge mate van complexiteit en tijdrovende processen werd deze benadering verlaten.

De oplossing was om een ​​vereenvoudigde aanpak van de kwestie van technische harmonisatie te creëren. Voor bepaalde productgroepen zijn basisveiligheidseisen vastgesteld, die moeten worden ingevuld voordat het product of artikel op de echte Europese markt kan worden gekocht.

Ondernemers van buiten de EU die materiaal op een communautair plein, bijvoorbeeld uit Turkije, op de markt willen brengen, moeten ervoor zorgen dat hun product voldoet aan de EU-voorschriften en kwaliteitswaarden. Bevestiging van dit feit is hun verantwoordelijkheid.

Er zijn geharmoniseerde normen gecreëerd, waardoor ondernemers weten welke essentiële eisen moeten worden bereikt. Geen verplichting om deze principes te behandelen. Ondernemer die in de volgende methode bewijst dat zijn product is gevormd voor aankoop bij de afstoting in de Gemeenschap.

CE-certificaat - verklaring van de fabrikant

De CE-markering is net zo nieuw als de verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan bepaalde vereisten met betrekking tot zijn regels.Heeft de symboolpersoon van de verklaring van de fabrikant of een gemachtigde. Het bevestigt dat het product is gemaakt in overeenstemming met de eerste vereisten die zijn geïntroduceerd in de informatie over een specifiek product. Daarom kunnen het individuele leven of enkele andere richtlijnen leven.

Het Gemeenschapsrecht voorziet in een vermoeden van conformiteit en de toepassing van minimale veiligheidseisen voor een CE-gemarkeerd product.

Het CE-certificaat wordt effectief opgeslagen onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant of een gemachtigde. Dit is het bewijs dat het product voldoet aan de essentiële vereisten van de richtlijn. Om dit feit te bepalen, wordt uitgegaan van een conformiteitsbeoordelingsprocedure en een positieve verklaring gevolgd door een conformiteitsverklaring. Conformiteitsbeoordelingsprocedures kunnen verschillen met betrekking tot de risico's verbonden aan het gebruik van een bepaald product. Hoe reëler het risico van eigendom door het effect is, hoe dodelijker het is, hoe beter de procedures moeten worden bereikt door de producent of een gemachtigde vertegenwoordiger. In sommige gevallen is het raadzaam om te voldoen aan de vereisten van ongeveer een tiental communautaire normen.