Veiligheidsklep 775

We groeien in tijden waarin verschillende gevaren ons praktisch in elk stadium bekijken. Vaak overkwam mij dat de gasdruk de aanvaardbare waarde overschreed. Het zou ervoor zorgen dat de ketel zou ontploffen, wat alleen resulteerde in dure reparaties voor de bruiloft. Ik ben me nu bewust van het feit dat het leven verloren kan gaan met deze stijl, maar de meeste gasten zijn niet op de hoogte van het laatste voorstel.

Gelukkig is er een object zoals kleppen of veiligheidsventielen in de huidige tijd. Dit is een klepmethode die automatisch wordt geactiveerd wanneer de gas- of dampdruk de aanvaardbare waarden overschrijdt. Dit voorkomt explosies van dergelijke bouwmomenten, zoals tanks, pijpleidingen en dergelijke. Het werd voor het eerst gebruikt in de tegenovergestelde helft van de zeventiende eeuw in een zeer trendy apparaat, dat was een snelkookpan.Als we goed kijken naar de eenvoudigste modellen veiligheidskleppen, merken we dat er een vrij kwetsbare plaat is, die wordt beschadigd wanneer het gas de druklimiet passeert.Helaas werd de klep zelf vaak gebakken. Vaak werd het onbewust geladen door de gebruiker van het apparaat. Daarom begonnen twee onafhankelijke kleppen, meestal geplaatst in de tweede uiteinden van een bepaald apparaat, zeer snel te worden gebruikt.Deze kleppen werden routinematig gemonteerd in stoommachines. Dit voorkwam een snelle drukverhoging die het aandrijfmechanisme van het voertuig aandreef. Het dreigde te exploderen, waarvan het product zelfs de dood van alle passagiers zou kunnen zijn.Ik heb de mogelijkheid dat ik geïnteresseerde lezers over de veiligheidskleppen. Iedereen die dit punt heeft gelezen, is zich waarschijnlijk bewust van hoe belangrijk dit team in de moderne wereld en in de industrie is.