Vrijstelling van de payu kassa

Hoewel de noodzaak van het hebben van een novitus deon fiscaal kasregister in de bedrijfspraktijk een nog grotere groep ondernemers inhoudt, zijn ze nog steeds mogelijk volgens de toepasselijke regelgevingsvrijstellingen van het laatste doel.

Het verlies dat aan een dergelijke vrijstelling wordt toegekend, kan het gevolg zijn van ongeveer 100.000 Poolse belastingbetalers. Vanaf 1 maart 2015 is de verplichting om deze tools te gebruiken onder meer van toepassing op belastingbetalers die motorreparatieservices, kappers- en cosmetica-services, foodservices, juridische dienstverlening, belastingadvies en artsen aanbieden. Wie wil er nou echt geen kassa hebben? Ze behandelen onder andere vrijstellingen die onderhevig zijn aan specifieke activiteiten. De belastingplichtige die vrijgesteld is van het onderwerp, hoeft deze niet in de kassa te zien. Wie hoeft geen kassa te zijn: levering van diensten of voordelen van het niveau van omroepdiensten, elektronische diensten, diensten in verband met landbouw en veeteelt, elektriciteit, stoom, gas, natuurlijk water, diensten in verband met de inzameling van afval anders dan gevaarlijk, diensten in verband met de inzameling van gevaarlijk afval, diensten in verband met de verwerking van afval, diensten in verband met de verwerking van gevaarlijk afval, diensten in verband met de verwijdering van radioactief afval, vervoer per spoor, openbaar en voorstedelijk vervoer, post- en koeriersdiensten, hulp op het gebied van accommodatie, diensten aangeboden door hotels , motels en pensions, telecommunicatiediensten, elektronische diensten, financiƫle en verzekeringsdiensten, verhuur en onroerendgoedbeheer, diensten in verband met het verloop van de onroerendgoedmarkt, notarisdiensten, ordergerelateerde diensten, administratieve diensten en openbare diensten, archieven, ledenorganisaties, diensten geleverd door agentschappen en extraterritoriale systemen.

Belastingplichtigen die de bovengenoemde posten uitvoeren, kunnen en kunnen een beroep doen op de onderwerpspecifieke vrijstelling. De basis voor deze vrijstelling is te wijten aan de vorm van de verkoop van de belastingbetaler. Als de omzet van bovengenoemde activiteiten meer dan 80% van de totale omzet van het afgelopen jaar bedroeg, kan de belastingbetaler een foto maken van kassa's voor alle verkopen.