Wolinski merken explosie risico beoordeling

Bioveliss Tabs Bioveliss Tabs

De ATEX-richtlijn (Frans: Atmosphères Explosibles, ook wel Richtlijn 94/9 / EG genoemd - is het recht van de Europese Unie dat de essentiële eisen definieert voor producten die bedoeld zijn om in potentieel explosieve omgevingen te worden gebracht. Het overgrote deel van de machines en apparatuur die in steenkoolmijnen wordt gebruikt, loopt het risico op methaan- en kolenstofexplosie en de ATEX-richtlijn heeft betrekking op gereedschappen en beschermende methoden die zijn bedoeld voor gebruik op afstanden die zijn blootgesteld aan explosiegevaar. Nog steeds nieuwe bepalingen over veiligheid in sommige landen van de Europese Unie deelden elkaar, waardoor het een belangrijke belemmering vormde voor de vrije uitwisseling van goederen tussen lidstaten.De verenigende ATEX-richtlijn is op basis van deze factor tot stand gekomen, die de huidige voorschriften heeft verenigd en de circulatie van materialen binnen de Europese Groep gemakkelijk heeft vergemakkelijkt. Met de uitvoering van de bepalingen van artikel 100 A van het Verdrag van Rome is het belangrijkste doel van de ATEX-richtlijn te zorgen voor het vrije verkeer van goederen met een hoog niveau van explosiebeveiliging. Wat betreft apparaten die bedoeld zijn voor publicatie in explosiegevaarlijke gebieden, hebben het Europees Parlement en de Open Europese Unie op 23 maart 1994 de ATEX-richtlijn 94/9 / EG uitgegeven, die op 1 juli 2003 operationeel is geworden. Bovendien werd Richtlijn 1999/92 / EG ATEX137 (ook wel ATEX-GEBRUIKERS genoemd op 16 december 1999 aangenomen, welke wijziging betrekking heeft op de minimale veiligheidseisen van de praktijk in omgevingen waar het risico van een explosieve atmosfeer bestaat. Richtlijn ATEX 94/9 / EG werd van kracht tot 1 juli 2003 en verving de eerdere oude naderingsrichtlijnen 76/117 / EEG en 79/196 / EEG.

CE-markering (Frans: Conformité Européenneidentificatienummer van de certificatie-instellingexplosieveilige symboolexplosie groepapparaatcategorietype explosiebeveiligingexplosie subgroeptemperatuurklasse

We raden Atex-training aan